ONDERNEMEN MET EEN VISIE OP ENERGIEBEHEER


Realiseert u zich welke kansen de nieuwe milieuwetgeving biedt?

VAN ENERGIE-AUDIT TOT ADVIES

Middels een periodieke Energie-audit (iedere 4 jaar) verzamelen we alle informatie over het energieverbruik en de kosten. Na een grondige analyse van de resultaten2 volgt een adviesrapport. Dit rapport geeft een overzicht van de besparingsmaatregelen en bijbehorende investeringen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar. Het betreft bouwkundige aspecten, elektra, warmte en koeling Ún gedrag. Ook de subsidie- en financieringsmogelijkheden nemen we mee.

VAN ADVIES TOT REALISATIE

Wij weten dat u allergisch bent voor onnauwkeurige kostenramingen en terugverdientijden gebaseerd op ?nattevingerwerk?. Kiezen voor GreenScores betekent zekerheid en duidelijkheid. Wij implementeren de meest rendabele besparingsmaatregelen in samenspraak met u. Conform de gemaakte afspraken en het zorgvuldig uitgewerkte stappenplan. Ook regelen we voor u de subsidies.

VAN REALISATIE TOT ENERGIEMANAGEMENT

Van energie een echt verdienmodel maken. Dat kan met GreenScores. En iedereen profiteert: de gebouweigenaar, de belegger, de gebouwbeheerder, de gebruikers Ún het milieu.
Monitoren van het energieverbruik op meerdere niveaus maakt het mogelijk om continue (24/7) inzicht te hebben in uw situatie. Zo kunt u 'bewijzen' dat de genomen maatregelen tot resultaat leiden.

Er zijn slimme, energiebesparende adviezen van adviesbureaus. Er zijn ook concrete, energiebesparende oplossingen die installateurs kunnen realiseren. Met GreenScores biedt ElektroNed de perfecte combinatie van die twee.

ElektroNed is de initiatiefnemer van GreenScores 'Energiemanagement met resultaat'. ElektroNed is een proactief samenwerkingsverband van ruim 40 excellerende elektrotechnische bedrijven, met een landelijke dekking.